Profil

Lægehuset Dagmar

Lægehuset Dagmar består af speciallægerne i almen medicin;  Eva Schandorf , Katja Hay, Rasmus Pagh Vitting og Karen Candelaria.

Den 1.10.2013 har Lægehuset Dagmar overtaget Sine Kudahls praksis, den 1.3.2014 er Jens Søndergaards praksis overtaget, og d. 1.1.2015 overtager vi Lars Sørensens praksis.

Udover lægerne, har Lægehuset Dagmar 3 sygeplejersker og2 sekretær ansat. Vores sygeplejersker Lisbeth, Trine og Susanne vil varetage alle former for vaccinationer, sårpleje, 3 mdrs kontroller af blodtryk og sukkersyge, samt lungefunktionsundersøgelser og blodprøvetagning.

Lægehuset Dagmar er en del af Lægefællesskabet Nørretorv 19, hvor vi er fælles om venteværelse og personalerum og vikarierer for hinanden i ferier.

 

Vision for Lægehuset Dagmar

Selvom vi er flere læger i Lægehuset Dagmar, så vil vi bestræbe os på, at man som patient kan vælge sig en fast læge iblandt os, og altid kan ønske at få tid hos denne læge. Vi prøver også at have akutte tider hos alle lægerne hver dag, – men det kan være nødvendig ved en akut tid at skulle acceptere at komme ind hos én af de andre læger. Det betyder rigtig meget for os, at man som patient i Lægehuset Dagmar har en fast læge, som man har tillid til.

 

Sygebesøg: Planlagte sygebesøg aflægges fortrinsvis onsdag formiddag. Et sygebesøg skal som hovedregel aftales med en læge, så derfor beder vi om at man kontakter lægerne i lægernes telefontid mellem kl 8-9 om morgenen, hvis man har behov for et sygebesøg. Sygebesøg er forbeholdt de patienter, som grundet alvorlig sygdom ikke selv kan komme op til lægen.

Konsultationslængde: Der er normalt afsat 15 minutter til en konsultation.

Kronisk sygdom: Lægeklinikken fokuserer på forebyggelse, herunder forebyggelse af komplikationer til kronisk sygdom. I denne forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m. fl. en fast kontrol, oftest hver 3 – 6. måned.

Akut sygdom: Er du blevet syg og ønsker at blive tilset af lægen/sygeplejersken, bedes du kontakte klinikken mellem kl 8-9 hver morgen. Her er det lægerne, som sidder ved telefonen, og kan vurdere om du har brug for at tid samme dag. Typisk vil vi kunne tilbyde en tid i Lægehuset samme dag ved akut sygdom.

Lægeklinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom. Men vi henstiller til, at man kontakter os i lægens telefontid mellem kl 8-9, hvis man gerne vil have en akut tid samme dag. Dette af hensyn til planlægningen og prioritering af lægens tider.

E-konsultation: Det er muligt at kontakte Lægehuset til e-konsultation, samt bestille medicin og tid via denne hjemmeside. Du skal da oprette dig under selvbetjening og følge vejledningen. E-konsultationen kan ikke benyttes til at spørgsmål om akut opstået sygdom, ligesom vi heller ikke kan tildele en akut tid via e-konsultationen.